• Rekruttering

  ■ = Stengt
  ■ = Muligheter for den rette
  ■ = Normal
  ■ = Høy

  Burglar

  Captain

  Champion

  Guardian

  Hunter

  Lore-Master

  Minstrel

  Rune-Keeper

  Warden

  Beorning

 • Om Yggdrasil RSS Feed


  I forbindelse med raiding ønsker vi å styrke kinnet med nye medlemmer som er raidklare. Registrer deg på forumet og send inn en søknad (Alle søknader er konfidensielle og blir behandlet konfidensielt).

  For informasjon/spørsmål ta kontakt med Zaleah, Dreadful, Naril, Sveinung, Ceolbryn og Andersil.

  Yggdrasil var et av de eldste kinshipene på Eldar-serveren, startet 28. april 2007. I forbindelse med sammenslåingen av serverne, ble kinshipet flyttet til Evernight 09.10.2015. Kinshipet er meget aktivt og har mange erfarne medlemmer. Alle typer av sosiale voksne skandinaviske spillere (18+) er velkommen til å slå seg ned hos oss. Vi tilbyr våre medlemmer alle former for aktiviteter, deriblant end-game-raiding. Så langt har vi kjempet ned alle bosser i spillet, on-level, og vi har ambisjoner om å fortsette å gjøre det.

  September 2010 ble de skandinaviske kinshipene Yggdrasil og The Grand Moot slått sammen for å mer effektivt bekjempe ondskapen i Midgard under navnet ”Yggdrasil”.


  In English:

  Yggdrasil was one of the oldest kinships on the Eldar server, founded 28. April 2007. With the server merge, Yggdrasil moved to Evernight 09.102015. The kinship is very active and has many experienced members. All types of social mature Scandinavian gamers (18+) are welcome to join us and we are offering our members all kind of activities, including end-game-raiding. So far we have killed all bosses in the game, on level, and our ambitions is to continue doing that.

  September 2010 the Scandinavian Kinships Yggdrasil and The Grand Moot joined their forces in the fight against evil in Middle Earth keeping ”Yggdrasil” as the Kinship name.

  For information contact one of our officers in-game: Zaleah, Dreadful, Naril, Sveinung, Ceolbryn and Andersil.

  ...